Hỗ trợ trực tuyến

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Xuất xứ: MALAYSIA

- Máy kiểu Germany, điều khiển cảm ứng

- Điều khiển cảm biến3 tốc độ,

- Lưới lọc Inox

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Xuất xứ: MALAYSIA

- Máy kiểu Germany, điều khiển cảm ứng

- Điều khiển cảm biến3 tốc độ,

- Lưới lọc Inox

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ,

- Lưới lọc nan Inox 304# và khay hứng mỡ

- Inox 304,

- Kính trước tráng gương

- Kính cong màu

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Xuất xứ: MALAYSIA

- Máy kiểu Germany, điều khiển cảm ứng 3 tốc

- độ, lưới lọc và khay hứng mỡInox

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cơ, 3 tốc độ,

- 4 lớp lưới lọc+ 1 lưới lọc Inox

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Kiểu máy siêu mỏng

- Điều khiển cơ, 3 tốc độ, ,

- lưới lọc Nan Inox 304#

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ,

- Lưới lọc Nan Inox 304#

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cơ, 3 tốc độ,

- 4 lớp lưới lọc+ 1 lưới lọc Inox

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cảm ứng, 3 tốc độ, lưới lọc Nan

- Inox 304# và khay hứng mỡInox

- Kính trước tráng gương

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cảm ứng, có điều khiển từ xa, 3 tốc độ,

- Lưới lọc Nan Inox 304#

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cảm ứng, có điều khiển từ xa, 3

- tốc độ

- Lưới lọc Nan Inox 304#

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cơ, 2 tốc độ,

- 2lưới lọc

- Kính trước tráng gương

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay qùa tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cơ, 2 tốc độ,

- 2lưới lọc

- Kính trước tráng gương

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cơ, 3 tốc độ,

- 4 lớp lưới lọc+ 1 lưới lọc Inox

- Kính trước tráng gương

Hotline: 08.68 88 90 68

-Nhận ngay quà tặng trị giá 800.000

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- Điều khiển cơ, 3 tốc độ,

- 4 lớp lưới lọc+ 1 lưới lọc Inox

- Kính trước tráng gương

Hotline: 08.68 88 90 68
arrow